KONTEJNERY

URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Lokalita

Friedrichshafen, Rakousko

Kontejnery jsou po své životnosti v rejdařského průmyslu hojně vyřazované. Jejich výhody jsem využil při konceptu infopointu pro vybranou rekreační oblast. Modulární výstavba umožňuje rozšiřování kapacity a tím přidružování dalších funkcí jako například půjčovna kol. Je také možné stavbu provozovat jako sezónní.

kontejnery
info-01-hdr_1750