Fitness klub Advance training, PHA

URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Lokalita

Praha, Česká Republika

Respektuje charakter budov Vinohradské zástavby a novou funkci fitness klubu citlivě začlenit do jejího parteru.
Projekt navazuje na původní schéma budovy, kdy v suterénu fungovaly různé provozy občanské vybavenosti. Parter domu tak bude stále aktivní směrem do prostoru ulice.
Východiskem návrhu jsou pozitiva stávající dispozice zejména jihozápadní orientace vůči světovým stranám a zachovalé klenuté stropní konstrukce. Klíčovým bodem bylo scelení členitého prostoru do jednoznačně dobře fungujícího schématu privátního fitness klubu.

_mg_4733_4_5_fused-mensi_2500_c
_mg_4712_3_4_fused-mensi_2500_c
_mg_4649_50_51_fused-mensi_2500_c