Tělo-cvična, Březnice

URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Lokalita

Březnice, Česká republika

Ve zdravém těle zdravý duch. S tímto cílem jsme navrhli renovaci stodoly přilehlé k rodinnému domu stavitele za účelem zřízení tělocvičny. Hmotově jsme navazovali na rodinný dům reflektující venkovskou typologii přízemní stavby se sedlovou střechou.

cam I 03 final_edited
Cam I 02 final 3600 2400_edited
Cam I 01 final 3600 2400_edited