Mariánské náměstí, UB

URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Lokalita

Uherský Brod

Návrh revitalizace Mariánského náměstí v Uherském Brodě. Jedná se o sekundární náměstí centra města (primární je náměstí Masarykovo), kde se nachází několik důležitých institucí: Dům kultury, Kostel Nanebevzetí P. Marie s Dominikánským klášterem, Základní škola, Umělecká škola a historická památka Pánský dům. Zadání bylo uspořádat prostor pro pěší v kombinaci s veřejnou dopravou a zajistit kvalitní napojení jednotlivých institucí na prostor náměstí při současném splnění podmínky vybodování nových parkovacích kapacit pod náměstím. Hlavní myšlenkou bylo propojení předpolí kostela Nanebevzetí P. Marie a Panského domu s náměstím, zvelebení předpolí Domu kultury a centrální povrch ideálně v jedné úrovni. Výrazné výškové rozdíly náměstí jsme museli kompenzovat pobytovými schody, či nízkými opěrnými zídkami s rampami.

Axo
Model
P5
P4
P3
P1