Vícegenerační rodinný dům na 7m úzké svažité parcele

Propojení městských institucí skrze revitalizované Mariánské náměstí

Rodinný dům s velkorysou terasou

Propojení apartmánu s terasou.

Dům jako součást zahrady.

Dům ve strmém severním svahu.

Fitness na 85m² v členitém suterénu.

Infopoint v modulu lodního kontejneru.